Uitingen

RJ-Uiting 2019-15: ‘Ontwerprichtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten’

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft geconstateerd dat in de praktijk behoefte is aan nadere guidance over de manier waarop opbrengsten worden verantwoord. In de analyse hoe het beste aan deze behoefte tegemoet kan komen heeft de RJ de recent effectief geworden bepalingen in IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ meegenomen. De RJ heeft geconcludeerd dat het volledig overnemen van de bepalingen van IFRS 15 in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving niet wenselijk is vanwege de doelgroep in combinatie met de daarmee samenhangende implementatiekosten. De RJ heeft besloten tot het voorstellen van specifieke wijzigingen in de huidige hoofdstukken voor opbrengstverantwoording en deze Richtlijnen aan te vullen met nadere uitleg en voorbeelden. Deze RJ-Uiting 2019-15 bevat deze voorstellen. Voor de duidelijkheid is tevens een vergelijkingsdocument ten opzichte van de desbetreffende hoofdstukken van de huidige RJ-bundel jaareditie 2019 gemaakt.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht