Uitingen

RJ-Uiting 2019-10 ‘Ontwerp-richtlijn 655 Zorginstellingen’

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2019-10: 'Ontwerp-richtlijn 655 Zorginstellingen' gepubliceerd. In deze RJ-Uiting stelt de RJ voor om RJ 655 Zorginstellingen aan te passen als gevolg van gewijzigde Regelgeving verslaggeving WTZi en Regelgeving Jeugdwet. Daarnaast stelt de RJ voor enkele kleine wijzigingen door te voeren en is een aantal alinea's hernummerd.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht