Uitingen

RJ-Uiting 2019-18: "Ontwerp-richtlijn 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting"

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 september 2019 in de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Rtiv) nieuwe definities opgenomen voor onderhoud en verbetering en voor de verwerking daarvan.
De RJ stelt naar aanleiding van de wijziging in de Rtiv een aantal wijzigingen voor in hoofdstuk 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting’.

RJ-Uiting 2019-18 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 22 januari 2020 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht