Uitingen

RJ-Uiting 2019-13: Ontwerp-richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’ (additionele overgangsbepaling ‘kosten van groot onderhoud’)

De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt voor om naast de overgangsbepaling in RJ 212.805 een additionele overgangsbepaling in RJ 212.807 op te nemen, welke het mogelijk maakt om een overgang van ‘kosten van groot onderhoud via een voorziening’ naar ‘kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief’ eveneens prospectief te verwerken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht