Uitingen

RJ-Uiting 2023-1: Ontwerp-alinea in hoofdstuk 615 Beleggingsentiteiten inzake de financiële verantwoording van paraplufondsen

De RJ heeft commentaar ontvangen over de in de praktijk bestaande diversiteit bij de financiële verantwoording van paraplufondsen. Om deze reden stelt zij voor om in hoofdstuk 615 Beleggingsentiteiten een nieuwe alinea toe te voegen. In alinea 615.718 wordt verduidelijkt hoe aan de financiële verantwoording van een paraplufonds vorm kan worden gegeven.
In onderstaande RJ-Uiting leest u meer over deze nieuwe alinea.

RJ-Uiting 2023-1 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 22 maart 2023 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht