Uitingen

RJ-Uiting 2023-13: Definitief gewijzigde alinea’s inzake verslaggeving bij onzekerheid over de continuïteit (Richtlijnen: RJ 170 en RJk A2)

In RJ-Uiting 2023-3 ‘Verduidelijkingen inzake verslaggeving bij onzekerheid over de continuïteit (ontwerp-Richtlijnen: RJ 170, RJk A2)’ stelde de RJ een aantal verduidelijkingen in de Richtlijn voor. Naar aanleiding van ontvangen commentaar op deze RJ-Uiting, zijn deze verduidelijkingen verder aangevuld.

Naar aanleiding van ontvangen commentaren op de RJ-Uiting is het volgende aanvullend verduidelijkt in de Richtlijnen:
1.    de invloed van benodigde maar nog niet bevestigde medewerking van belanghebbenden op de beoordeling of materiële onzekerheid over de continuïteit bestaat (alinea 170.302); en 
2.    de toepassing van de bepalingen inzake materiële onzekerheid naar analogie voor specifieke rechtspersonen (alinea 170.104).
Zie paragraaf ‘Achtergrond en inhoud’  in onderstaande RJ-Uiting voor een nadere omschrijving van deze verduidelijkingen in de Richtlijnen en een toelichting op andere commentaren die niet hebben geleid tot wijzigingen in de Richtlijnen. 

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht