Uitingen

RJ-Uiting 2023-13: Definitief gewijzigde alinea’s inzake verslaggeving bij onzekerheid over de continuïteit (Richtlijnen: RJ 170 en RJk A2)

In RJ-Uiting 2023-3 ‘Verduidelijkingen inzake verslaggeving bij onzekerheid over de continuïteit (ontwerp-Richtlijnen: RJ 170, RJk A2)’ stelde de RJ een aantal verduidelijkingen in de Richtlijn voor. Naar aanleiding van ontvangen commentaar op deze RJ-Uiting, zijn deze verduidelijkingen verder aangevuld.

Naar aanleiding van ontvangen commentaren op de RJ-Uiting is het volgende aanvullend verduidelijkt in de Richtlijnen:
1.    de invloed van benodigde maar nog niet bevestigde medewerking van belanghebbenden op de beoordeling of materiële onzekerheid over de continuïteit bestaat (alinea 170.302); en 
2.    de toepassing van de bepalingen inzake materiële onzekerheid naar analogie voor specifieke rechtspersonen (alinea 170.104).
Zie paragraaf ‘Achtergrond en inhoud’  in onderstaande RJ-Uiting voor een nadere omschrijving van deze verduidelijkingen in de Richtlijnen en een toelichting op andere commentaren die niet hebben geleid tot wijzigingen in de Richtlijnen. 

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht