Uitingen

RJ-Uiting 2023-5: Evaluatie toepassing IFRS 16 ‘Leases’ in hoofdstuk 292 ‘Leasing’

Als onderdeel van zijn beleid en mede naar aanleiding van vragen uit de praktijk heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) de toepassing van IFRS 16 ‘Leases’ als onderdeel van hoofdstuk 292 ‘Leasing’ geëvalueerd. De RJ heeft geoordeeld dat uit deze evaluatie geen wijzigingen in hoofdstuk 292 ‘Leasing’ nodig zijn. De mogelijkheid om IFRS 16 toe te passen blijft onveranderd beschikbaar.

U kunt de RJ-Uiting met daarin nadere toelichting op dit besluit hieronder downloaden.

RJ-Uiting 2023-5 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 17 mei 2023 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht