Uitingen

RJ-Uiting 2023-9: Voorstellen tot aanpassing van Richtlijnen naar aanleiding van ontvangen commentaren op RJ-bundel en RJk-bundel (jaareditie 2022)

Op de in oktober 2022 uitgebrachte RJ-bundel en RJk-bundel (jaareditie 2022) zijn commentaren ontvangen. Na bespreking van deze ontvangen commentaren stelt de RJ voor inhoudelijke en redactionele wijzigingen aan te brengen in diverse hoofdstukken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Het gaat hierbij om wijzigingen in zowel de RJ- als RJk-bundel.

In onderstaande RJ-Uiting 2023-9 kunt u lezen welke wijzigingen dit zijn.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht