Uitingen

RJ-Uiting 2023-3: Verduidelijkingen inzake verslaggeving bij onzekerheid over de continuïteit (ontwerp-Richtlijnen: RJ 170, RJk A2)

Mede naar aanleiding een ontvangen commentaarbrief heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) de verslaggevingsvoorschriften inzake continuïteit beoordeeld. Hierbij is geconstateerd dat in de praktijk behoefte bestaat aan enkele verduidelijkingen.

In het kader van deze verduidelijkingen stelt de RJ voor om (in het bijzonder) hoofdstuk 170 ‘Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit’ van de RJ-bundel en hoofdstuk A2 ‘Verwerking en waardering’ van de RJk-bundel op een aantal punten aan te passen.
Zo stelt de RJ voor om:

  • het begrippenkader inzake onzekerheid over de continuïteit te harmoniseren en voortaan consistent de term ‘materiële onzekerheid over de continuïteit’ te hanteren.
  • de invloed van benodigde maar nog niet bevestigde medewerking van belanghebbenden op de beoordeling of materiële onzekerheid over de continuïteit bestaat, te verduidelijken.
  • de toelichtingsvereisten in de situatie dat materiële onzekerheid over de continuïteit bestaat, te verduidelijken.
  • een overzicht van de verschillende continuïteitsscenario’s en bijbehorende verslaggevings-voorschriften op te nemen in de bijlage bij hoofdstuk 170 van de RJ-bundel en hoofdstuk A2 van de RJk-bundel.

Daarnaast bevat de RJ-Uiting enkele voorbeelden ter illustratie van deze continuïteitsscenario’s en vraagt de RJ aandacht voor de toelichting van continuïteitsrisico’s in het bestuursverslag.

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken. Daaronder zijn tevens de eerste commentaarbrief van de NBA en de latere commentaarbrieven op de RJ-Uiting opgenomen.
Deze commentaren zijn verwerkt in RJ-Uiting 2023-13.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht