Uitingen

RJ-Uiting 2023-2: Ontwerp-alinea’s kosten van groot onderhoud – verwerking door onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs die een schoolgebouw niet in de balans opnemen als het economisch claimrecht bij de gemeente berust

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in de jaareditie 2022 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving verduidelijkingen aangebracht in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ met betrekking tot onder andere het onderscheiden van belangrijke bestanddelen van een actief en de verwerking van vervangingen daarvan.

In RJ-Uiting 2022-8 is aangekondigd dat de RJ nader onderzoek zal doen naar de toepassing van de gewijzigde alinea’s door onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs. Onderwijsinstellingen in deze sectoren zijn veelal juridisch eigenaar van de schoolgebouwen die zij gebruiken, maar de stichtingskosten of aanschaf van de schoolgebouwen komen voor rekening van de gemeente. Wanneer het gebruik van een schoolgebouw door het schoolbestuur eindigt, valt het juridisch eigenaarschap weer toe aan de gemeente (economisch claimrecht). In de praktijk verwerken onderwijsinstellingen de schoolgebouwen niet in de balans als het economisch claimrecht bij de gemeente berust. Deze onderwijsinstellingen hebben wel de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het schoolgebouw en de uitgaven voor onderhoud en bepaalde (vervangings)investeringen komen voor rekening van de onderwijsinstelling. De vraag is dan hoe deze onderwijsinstellingen de gewijzigde alinea’s met betrekking tot het onderscheiden van belangrijke bestanddelen van een actief en de verwerking van vervangingen daarvan moeten toepassen.

De RJ stelt middels deze RJ-Uiting voor om in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ specifieke bepalingen op te nemen. Deze bepalingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs een schoolgebouw niet in de balans opnemen als het economisch claimrecht bij de gemeente berust. Voor schoolgebouwen die wel op de balans van de onderwijsinstelling worden opgenomen zijn de bepalingen van hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ integraal van toepassing.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht