Uitingen

RJ-Uiting 2023-12: De verwerking van winstbelasting inzake ‘Pillar Two model rules’ onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Eind mei 2023 heeft de IASB enkele Amendments to IAS 12 uitgebracht naar aanleiding van de ‘Pillar Two model rules’ en de op grond daarvan te verwachten fiscale wetgeving. De kern van deze wijzigingen in IAS 12 is enerzijds een verplichte tijdelijke vrijstelling van het verwerken van latente belastingen voortkomend uit fiscale wetgeving op grond van de ‘Pillar Two model rules’, en anderzijds een aantal nieuwe toelichtingsvereisten  om inzicht te geven in de exposure van de rechtspersoon inzake winstbelasting als gevolg van de ‘Pillar Two model rules’.

Via deze RJ-Uiting wil de RJ bekendmaken dat het voornemen bestaat om een soortgelijke verplichte tijdelijke vrijstelling op te nemen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De RJ analyseert daarnaast welke toelichtingsvereisten opgenomen kunnen worden in de Richtlijnen ten aanzien van deze nieuwe fiscale wetgeving, waarbij rekening zal worden gehouden met de specifieke Nederlandse situatie. Zij verwachten in het najaar, door middel van een RJ-Uiting, met tekstvoorstellen voor nieuwe alinea’s in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving te komen.

Meer informatie vindt u in onderstaande RJ-Uiting.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht