Uitingen

RJ-Uiting 2023-11: Toepassing wijzigingen in hoofdstuk 212 Materiële vaste activa door onderwijsinstellingen

In RJ-Uiting 2022-8 heeft de RJ in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot (1) het onderscheiden van belangrijke bestanddelen van een actief en de verwerking van vervangingen daarvan en (2) het onderkennen van afzonderlijke bestanddelen van materiële vaste activa in combinatie met het vormen van een onderhoudsvoorziening. Hierbij gaf de RJ aan nader te onderzoeken of de bepalingen van deze RJ-Uiting ook moeten worden toegepast door onderwijsinstellingen. Inmiddels zijn middels RJ-Uiting 2023-6 specifieke bepalingen opgenomen voor onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs die een schoolgebouw niet in de balans opnemen als het economisch claimrecht bij de gemeente berust. 

In deze RJ-Uiting wordt verduidelijkt dat de gewijzigde alinea’s in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ zoals definitief gemaakt in RJ-Uiting 2022-8 uiterlijk toegepast moeten worden voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024 (in plaats van op of na 1 januari 2023). Hiermee wordt bereikt dat onderwijsinstellingen de volgende wijzigingen op hetzelfde moment kunnen toepassen (uiterlijk voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024):
•    Wijzigingen in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ zoals definitief gemaakt in RJ-Uiting 2022-8 ;
•    Wijzigingen in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ zoals definitief gemaakt in RJ-Uiting 2023-6 ; en
•    Vervallen overgangsbepaling onderhoudsvoorziening zoals opgenomen in alinea 601 van hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’.

U kunt de RJ-Uiting hieronder downloaden en bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht