Uitingen

RJ-Uiting 2023-8: Ontwerp-richtlijn 260 ‘De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening’ definitief geworden

In RJ-Uiting 2022-9 stelde de RJ voor om hoofdstuk 260 ‘De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening’ qua structuur te verduidelijken. Daarnaast werden inhoudelijke verduidelijkingen voorgesteld.

Naar aanleiding van ontvangen commentaren op RJ-Uiting 2022-9 is een aanvulling opgenomen in de voorbeelden in de bijlage van hoofdstuk 260. Er is nu toegevoegd dat in de voorbeelden/uitwerkingen de effecten van winstbelasting over de ongerealiseerde intercompany-resultaten buiten beschouwing worden gelaten. Intercompany-resultaten kunnen echter wel leiden tot te verwerken (latente) belastingen: dit wordt behandeld in hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar de winst’.

Onderstaande RJ-Uiting 2023-8 bevat het definitief aangepaste hoofdstuk 260 ‘De verwerking van resultaten op intercompany transacties in de jaarrekening’, relevant voor rechtspersonen die hiermee te maken hebben in de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht