Uitingen

RJ-Uiting 2023-6: Verwerking kosten van groot onderhoud door onderwijsinstellingen (definitieve Richtlijn) en wijzigingen als gevolg van aanpassingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo)

In 2022 heeft de RJ in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot onder andere het onderscheiden van belangrijke bestanddelen van een actief en de verwerking van vervangingen daarvan. Daarbij werd aangegeven dat de RJ deze onderwerpen voor onderwijsinstellingen nog nader zou overwegen.

Op grond van deze nadere overweging is in februari 2023 RJ-Uiting 2023-2 uitgebracht met voorstellen voor enkele wijzigingen in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’. In reactie op deze RJ-Uiting zijn diverse commentaren ontvangen. Na analyse van deze commentaren heeft de RJ besloten enkele wijzigingen aan te brengen in de eerder voorgestelde alinea’s. Middels deze RJ-Uiting maakt de RJ de alinea’s 201, 202, 203, 602, 603 en 604 van hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ definitief. 

Tevens brengt de RJ middels deze RJ-Uiting wijzigingen aan in de alinea’s 101, 507, 518a, 518b en 601 van hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’. Deze wijzigingen vloeien rechtstreeks voort uit de op 19 april 2023 aangepaste Rjo en zijn daarom direct definitief.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht